TEKST

Produksjonsselskapet Kulturværste står bak denne produksjonen, og slik tenker de om tilnærmingen til Haugemusikalen: