HISTORIENI kontrast til vår tids ytringsfrihet, fokuserte musikalen på hva Hauge risikerte ved å sette i gang sin virksomhet. I datidens sterkt regulerte standssamfunn, medførte det stor risiko å gjøre opprør mot det etablerte. Det fikk Hauge erfare til gangs med sin nesten 10 års sammenhengende fengsling.

Forestillingen fokuserer på Hauges virksomme år fra 1796 til 1804 og satt lys på den arven han etterlot seg rent verdimessig, sett i et demokratisk samfunnsperspektiv og relatert til hans omfattende gründer - virksomhet.

Link til Haugesminde: Her.