PRESENTASJONSTEKNIKK

Kulturværste kan tilby halvdagsseminar innen presentasjon og formidling. Innholdet er tilpasset den aktuelle målgruppe og passer for både elever / studenter, lærere, og andre som trenger tips til sin fremføring. Kulturværste har gjennomført over 350 kurs de siste 15 årene og gjennomføres av Ole-Hermann Gudim Lundberg og Hans-P. Thøgersen.

Evnen til å presentere blir stadig mer vektlagt i både undervisnings - og yrkessammenheng. Flere av Kulturværste sine oppdragsgivere har over flere år satt formidling på dagsorden og brukt dette opplegget. Det har vist seg å gi resultater...

Et halvdagskurs tar for seg følgende hovedområder:

  • Forberedelse.
  • Personlig fremtreden.
  • Presentasjonsform.


Konkrete problemstillinger som blir berørt og eksemplifisert er:

  • Hvordan stå foran en forsamling? ( Kroppsspråk, taleteknikk, kommunikasjon.)
  • Hva er budskapets hovedinnhold? ( Hovedlinje, overskrifter.)
  • Presentasjonsformer. ( Visuelle virkemidler, stemninger )
  • Praktiske øvelser for deltakerne.


Dagen starter med et teoridel og ender med en praktisk del hvor deltakerne selv skal fremføre. Innenfor en pedagogisk ramme mottar deltakerne konkrete tilbakemeldinger fra kursholderne. Kursene har dermed stor nytteverdi. Dagen er lagt opp på en enkel måte, gjennomgående krydret med eksempler og mye humor.

Et halvdagskurs gjennomføres på 2,5 timer. Vi har også muligheter for å holde to kurs på en dag.

Ta kontakt for pris og opplegg.