2) HISTORISKE TEATERFORESTILLINGER

Kulturværste har i samarbeid med andre utviklet de historiske
teaterforestillingene Herr Valentins Arv ( 1999 ), Værstekællær
( 2000 ) og Plankebyen ( 2002 ).

Herr Valentins arv med tekst av Hans-P Thøgersen og musikk
av Roger Amundsen. Værstekællær og Plankebyen er skrevet
av Jens O. Simensen / Hans-P Thøgersen også med musikk
av Roger Amundsen.

Værstekællær ble satt opp på nytt i 2012 med Dennis Storhøi
i hovedrollen.

Utdrag fra alle forestillingene kan tilbys i ulike varianter.